Baza danych dla zakładu metalurgicznego

Na życzenie klienta utworzyliśmy system informacyjny obszaru o powierzchni 114 ha, uwzględniający dane topograficzne, ewidencyjne i branżowe.

System zawiera następujące moduły:

sytuacja

sytuacja: dane wektorowe pozyskane z pomiaru oraz mapy analogowej

dane wektorowe pozyskane z pomiaru oraz mapy analogowej 

sieci podziemne

sieci podziemne

dane wektorowe wraz z bazą danych dotyczącą parametrów sieci podziemnych

bezpieczeństwo

bezpieczeństwo

dane graficzne oraz opisowe określające przebieg dróg pożarowych i ewakuacyjnych oraz rozmieszczenie hydrantów

stan prawny

stan prawny

mapa ewidencyjna oraz dane ewidencyjne nieruchomości

Wróć