Kompleksowa baza danych gminy

Zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kompleksową bazę danych. Nasz system informacyjny opracowaliśmy dla gminy o powierzchni 40 km2 zamieszkałej przez 15 000 mieszkańców.

System zawiera następujące moduły:

ewidencja

mapa ewidencyjna, wypisy z rejestru gruntów

teren

mapa sytuacyjna, dane opisowe dotyczące budynków i cieków wodnych

górnictwo

obniżenia terenu spowodowane eksploatacją górniczą

zarządzanie kryzysowe

możliwość określania terenów zagrożonych powodziami lub podtopieniami wraz z informacją o ilości osób przeznaczonych do ewakuacji

planowanie przestrzenne

część opisowa i graficzna planu zagospodarowania przestrzennego wraz z połączeniem z danymi z innych modułów. 

Wróć