Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Wykonujemy pomiary kontrolne stanu konstrukcji inżynierskich, takich jak: kominy, hale przemysłowe, obiekty mostowe. Zakładamy sieci obserwacyjne na potrzeby monitoringu osiadań i przemieszczeń budynków oraz obiektów liniowych np. autostrad. Ze względu na górniczy charakter regionu, badamy odkształcenia i deformacje terenu. W związku z występującymi szkodami górniczymi, sporządzamy opinie i dokumentacje pozwalające na efektywną obsługę kosztów szkód górniczych.

Monitoring wpływu eksploatacji górniczej na autostradę A1

Monitoring wpływu eksploatacji górniczej na autostradę A1

Wykonywaliśmy okresowy monitoring wpływów eksploatacji górniczej dwóch zakładów na stan konstrukcji autostrady A1. Mierzyliśmy sieć złożoną z ok. 800 punktów rozmieszczonych równomiernie wzdłuż odcinka autostrady o długości 9 km.

Więcej...

Geodezyjny monitoring deformacji świetlika

Geodezyjny monitoring deformacji świetlika

Przeprowadzaliśmy okresowe obserwacje przemieszczeń poziomych i pionowych punktów węzłowych świetlika dachowego w galerii handlowej. Do określania współrzędnych XYZ wykorzystywaliśmy precyzyjny tachimetr elektroniczny oraz skaner laserowy.

Więcej...

Monitoring osiadań galerii handlowej

Monitoring osiadań galerii handlowej

Zrealizowaliśmy cykliczne pomiary osiadań budynków galerii handlowej. Sieć składała się z 38 reperów, które mierzono niwelacją precyzyjną o dokładności 1.0 mm/km.

Więcej...

Pomiary deformacji i odkształceń hałdy kopalnianej

Pomiary deformacji i odkształceń hałdy kopalnianej

Wykonujemy coroczne pomiary niwelacyjne sieci obserwacyjnej na terenie zakładu przeróbczego odpadów wydobywczych. Na podstawie uzyskanych wyników określamy deformacje i odkształcenia terenu o powierzchni 90 ha.

Więcej...