Sień zamku z XIV w.

Wykonaliśmy dokumentację architektoniczną sieni północnej. Opracowano ortofotoplany ścian, przekroje poprzeczne i podłużne oraz model wektorowy ściany zachodniej.

Materiał filmowy

Wróć