Skaning Laserowy 3D

Posiadamy duże doświadczenie z zakresu wykonywania wszelkich pomiarów metodą skaningu laserowego 3D. Pomiary metodą skaningu laserowego 3D możemy wykorzystać do opracowań architektonicznych, przemysłowych, kryminalistycznych i wielu innych.

Tworzymy przestrzenne modele 3D, przekroje podłużne i poprzeczne, ortofotoplany. Wykorzystując nasze precyzyjne skanery laserowe oraz specjalistyczne oprogramowanie możemy podjąć każde wyzwanie.

Kościół z XVIII wieku

Kościół z XVIII wieku

Prace terenowe, związane z stworzeniem dokumentacji kościoła przeprowadzono dwoma skanerami tj. Leica C10 oraz Z+F 5006i, a całość dopełnił pomiar tachimetryczny (kontrolny). Ponieważ obiekt był dwukrotnie rozbudowywany nasze opracowanie niezmiernie pomoże w pracach projektowych oraz rewitalizacyjnych kościoła. Jako wynik przekazano zleceniodawcy dokumentację architektoniczno budowlaną.

Więcej...

Azja Centralna - Centrum Kongresowe

Azja Centralna - Centrum Kongresowe

W ostatnim miesiącu rozpoczęliśmy prace w jednej z azjatyckich stolic. Na nowo powstającym obiekcie wykonaliśmy ponad 650 skanów, które posłużą do stworzenia  przez nas  modelu 3D oraz do wykonania dokumentacji niezbędnej dla dalszych prac projektowych.

Więcej...

Azja Centralna – Centrum Logistyczne

Azja Centralna – Centrum Logistyczne

Skaning laserowy 3D wraz z tradycyjnym pomiarem tachimetrycznym są podstawą do stworzenia map niezbędnych architektom w procesie projektowania. W dziewiczym terenie azjatyckiego stepu, na powierzchni kilkudziesięciu hektarów, wykonujemy mapę wraz z numerycznym modelem terenu.

Więcej...

Inwentaryzacja konstrukcji nośnej hali

Inwentaryzacja konstrukcji nośnej hali

Kolejny przykład wykorzystania skaningu do monitoringu obiektów. Przeprowadzono pełną inwentaryzację konstrukcji nośnej hali o rozpiętości 50mx50m i stworzono model 3D lin nośnych. Na terenie obiektu zamontowano również punkty pomiarowe, repery, a także szczelinomierze celem dalszych obserwacji obiektu.

Więcej...

Inwentaryzacja konstrukcji stacji metra

Inwentaryzacja konstrukcji stacji C10 warszawskiego metra

Opracowaliśmy dokumentację inwentaryzacyjną stanu surowego konstrukcji stacji C10 "Rondo ONZ". Na potrzeby opracowania wykonaliśmy prawie 80 skanów, które połączono w jedną chmurę punktów uzyskując błąd średni wynoszący 2mm. Sporządziliśmy 54 przekroje, na których pokazano odchyłki konstrukcji stacji od stanu projektowanego.

Więcej...

Inwentaryzacja tuneli metra

Inwentaryzacja tuneli metra

Zeskanowaliśmy kolejne odcinki tuneli II linii warszawskiego metra. Pomierzyliśmy północne tunele pomiędzy stacjami C10, C11, C12 oraz pomiędzy C13 a C14. Sumaryczna długość tych tuneli to 1840 m.

Skanujemy obudowę tuneli w celu określenia jej odchyłki od położenia projektowego. Łącznie zeskanowaliśmy już ponad 5.0 km tuneli. Dokładność wyznaczenia położenia punktu w złączonej chmurze nie przekroczyła 7 mm.

Więcej...

Inwentaryzacja obiektu kubaturowego

Inwentaryzacja obiektu kubaturowego

Wykonaliśmy skaning całego obiektu. Sporządzono widoki elewacji, rzuty każdej kondygnacji, przekroje pionowe. Wykonaliśmy ponad 600 skanów, które połączono w jeden przestrzenny model 3D. W skład obiektu budowlanego wchodziło 5 części o różnych wysokościach (od 8,6m do 15,6m) i liczbach kondygnacji (od 2 do 4). Powierzchnia zabudowy wyniosła 3.150m2, natomiast jego kubatura 36.000 m3.

Więcej...

Wykonujemy comiesięczne pomiary inwentaryzacyjne pozwalające na dokładne określenie objętości wyeksploatowanego materiału. Wykorzystujemy do tego celu skaner dalekiego zasięgu.

Zbiornik wód osadowych

Wykonujemy comiesięczne pomiary inwentaryzacyjne pozwalające na dokładne określenie objętości wyeksploatowanego materiału. Wykorzystujemy do tego celu skaner dalekiego zasięgu. Powierzchnia zbiornika wynosi 86.400m2, głębokość eksploatacji 9m.

Więcej...

Centrum Handlowe

Centrum Handlowe

Wykonaliśmy skaning elewacji kilku galerii handlowych. Celem opracowania było stworzenie przestrzennych modeli 3D elewacji, które stały się podstawą do rozbudowy tych obiektów. Na przekazanych modelach pokazano istotne dla projektantów elementy konstrukcyjne m.in. wysokości poszczególnych poziomów oraz rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych. Sumaryczna długość opracowanych modeli przekroczyła 650m, a wysokość w przedziale 9-18m.

Więcej...

Zabytkowe forty

Zabytkowe forty

Na podstawie chmury punktów opracowano dokumentację architektoniczną zabytkowych fortyfikacji o kubaturze 7.000m3 wraz z modelami wektorowymi ponad 200 metrów elewacji.

Więcej...

Kościół w trakcie budowy

Kościół w trakcie budowy

Wykonano skaning laserowy 3D całego obiektu. W efekcie sporządzono rzuty, przekroje oraz model 3D całego obiektu. Powierzchnia zabudowy wyniosła 1.250m2, natomiast jego kubatura 21.000m3.

Więcej...

Kopalnia Węgla Kamiennego

Kopalnia Węgla Kamiennego

Wykonano skaning laserowy szybu oraz wyrobiska. Badano wychylenia prowadników szybowych oraz opracowano przekroje wyrobiska.

Więcej...

Szpital urologiczny

Obiekt szpitalny

Wykonano skaning całego obiektu od zewnątrz. Sporządzono widoki 200 metrów elewacji w formie wektorowej oraz przestrzenny model 3D całej bryły budynku. Kubatura obiektu wynosi 23.500m3.

Więcej...

Hala przemysłowa

Hala przemysłowa

Na podstawie chmury punktów opracowano konstrukcję stalową dachu hali o powierzchni zabudowy 2.600m2 i wysokości 15m. Łącznie wykonano 42 rzuty dźwigarów.

Więcej...

Sień zamku z XIV w

Sień zamku z XIV w.

Wykonaliśmy dokumentację architektoniczną sieni północnej. Opracowano ortofotoplany ścian, przekroje poprzeczne i podłużne oraz model wektorowy ściany zachodniej.

Więcej...

Zabytkowy kościół z XVIII w.

Zabytkowy kościół z XVIII w.

Zeskanowaliśmy kościół od zewnątrz oraz wnętrze jego wieży. Sporządziliśmy przekroje poziome i pionowe kopuły kościoła.

Więcej...

Konstrukcje nośne

Konstrukcje nośne

Sporządziliśmy dokumentację geometryczną słupów celem ich odtworzenia w trakcie modernizacji. Sporządzono rzuty poziome oraz przekroje pionowe 16 słupów.

Więcej...

Kaplica

Kaplica

Pomierzyliśmy kaplicę w budowanym centrum kultu religijnego. Na podstawie otrzymanej chmury punktów opracowaliśmy model 3D.

Więcej...

Pomiary kubaturowe zwałowisk

Wykonujemy okresowe pomiary kubatur różnego rodzaju materiałów gromadzonych na hałdach w silosach, zbiornikach. Łączna kubatura wszystkich zwałowisk wyniosła 720.000m3.

Więcej...

Dzięki wysokorozdzielczym chmurom punktów jesteśmy w stanie wykonać dokumentację zabytków, tj. figury, rzeźby, obrazy.

Dokumentacja zabytków

Dzięki wysokorozdzielczym chmurom punktów jesteśmy w stanie wykonać dokumentację zabytków, tj. figury, rzeźby, obrazy.

Więcej...

Dokumentacja kryminalistyczna

Dokumentacja kryminalistyczna

Materiał, który otrzymaliśmy, posłużył nam do badania śladów zabezpieczonych na miejscu zdarzenia. W rezultacie mogliśmy określić rozmiar oraz położenie niezidentyfikowanego, do tej pory, przedmiotu, podlegającego analizie śledczych, a widocznego na archiwalnych zdjęciach samochodu, stanowiących dokumentację miejsca zbrodni.
Wydana przez nas opinia posłużyła identyfikacji badanego przedmiotu.

Pomiar i analiza śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa to tylko jedno z zastosowań skaningu laserowego 3D. Przy pomocy tej nowoczesnej technologii można m.in. dokonać ekspertyzy  podczas badania katastrofy budowlanej, kolizji oraz wypadku drogowego, pozyskując materiał do analiz w sposób szybki, dokładny, bezinwazyjny.